Tandartsverzekering

Tandartsverzekering vergelijken

U wordt aangeraden om tweemaal per jaar een tandarts te bezoeken en uw gebit te laten controleren op mogelijke ontstekingen, tandaanslag of gaatjes. Het belangrijk dat u over een gezond en verzorgd gebit beschikt. Voor deze tandartsbezoeken moet betaald worden.

Als er een ontsteking wordt geconstateerd en u behandeld dient te worden, kan dit tot vrij hoge kosten leiden. Om dit te voorkomen, kunt u een tandartsverzekering afsluiten.

Wat is een tandartsverzekering?

De kosten die voortkomen uit tandartsbezoeken vallen niet onder een basisverzekering en u dit in beginsel zelf zou moeten betalen. Nu is het zo dat indien de tandarts constateert dat uw gebit een aantal behandelingen nodig hebt, de kosten hiervan erg hoog op kunnen lopen.

Om dit te voorkomen, kunt een maandelijkse premie betalen, waardoor deze hoge kosten grotendeels door de verzekeraar wordt betaald. Omdat deze tandartsverzekering niet verplicht is, behoort het tot een aanvullende verzekering. Uw aanvraag kan dus ook geweigerd worden.

Tot de leeftijd van 18 jaar zijn de meeste tandartskosten middels een basisverzekering vergoed. Aan welke kosten moet u dan denken? Het gaat om:

  • fluoridebehandeling;
  • vullingen;
  • verwijderen van tandsteen;
  • wortelkanaalbehandeling.
  • röntgenfoto’s;
  • periodiek preventief onderzoek (1 keer per jaar, tenzij meer nodig is);

Behoren behandelingen bij de beugeltandarts (orthodontie) ook tot een tandartsverzekering? Nee, voor deze kosten dient een afzonderlijke aanvullende zorgverzekering te worden afgesloten.

Soorten tandartsverzekeringen

Net als bij de basisverzekeringen zijn er verschillende soorten tandartsverzekeringen. Elke zorgverzekeraar hanteert een verschillende maandelijkse premie en dekking. Sommige vergoeden 100% van de kosten en hoeft u zelf niks te betalen, andere nemen 75% voor hun rekeningen, waardoor u 25% van het bedrag dient te betalen.

Wel dient te worden vermeld dat er eerst naar het eigen risico wordt gekeken. Ingeval de kosten meer bedragen dan €385,-, worden deze door de zorgverzekeraar vergoed. Bij sommige behandelingen, zoals een prothese, wordt een eigen bijdrage van 25% verwacht.

Tandartsen zijn gehouden aan een wettelijk tarief wat zij voor hun behandelingen kunnen vragen. Hoe hoog dit in 2017 is, vindt u hier.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen meerdere soorten minimale dekkingen, namelijk €250, €500, €750, €1000, en €1500 per jaar. Hoe hoger de dekking, hoe meer maandelijkse premie u betaalt.

Tandartsverzekering

Heeft u een tandartsverzekering nodig?

Het is belangrijk om uzelf de vraag te stellen of het nodig is om maandelijks voor een tandartsverzekering te betalen. Deze beslissing is erg afhankelijk van de toestand van uw gebit. Bent u een persoon die vaak gaatjes heeft of problemen met uw tanden, dan kan het voordeliger zijn om een verzekering af te sluiten. Zo niet, dan betaalt u maandelijks meer premie dan dat u vergoed krijgt.

Daarnaast is de goedkoopste niet direct de beste verzekering. Soms betaalt u een een lage premie, maar is de dekking erg beperkt. Het kan ook zijn dat de zorgverzekeraar heeft afgesproken dat u maar een aantal behandelingen krijgt vergoed.

Tandartsverzekering vergelijken

Bent u benieuwd welke tandartsverzekeringen beschikbaar zijn? Als u meerdere tandartsverzekeringen met elkaar wil vergelijken en de meeste geschikte wil kiezen, vindt u HIER meer informatie.