Zorgtoeslag berekenen

Zorgtoeslag berekenen

De Nederlandse overheid heeft vastgesteld dat iedereen vanaf 18 jaar die werkt of woont in Nederland verplicht is om verzekerd te zijn bij een zorgverzekeraar. Van eenieder wordt er verwacht dat er een maandelijkse premie wordt betaald, ongeacht of u een inkomen geniet of niet.

Wat is zorgtoeslag

Voor hen die niet werken of over weinig financiële middelen beschikken, hebben recht op zorgtoeslag. Zij worden dan door de overheid gecompenseerd. Vooral voor jongeren (bijvoorbeeld studenten) en ouderen die geen baan hebben, kan dit zeer voordelig zijn. Er geldt dus een inkomensgrens voor de toekenning van zorgtoeslag.

U wilt vast weten: heb ik recht op zorgtoeslag en zo ja, hoeveel? Dit kan gemakkelijk worden berekend aan de hand van een aantal factoren.

  • U dient in Nederland woonachtig ze zijn.
  • U heeft geen toeslagpartner
  • U heeft geen vermogen van boven €107752,-
  • U bent geen militair, gedetineerde, gemoedsbezwaarde of buitenlandse student.

Als u in dit geval minder dan €20.000,-  per jaar verdient, maakt u aanspraak op maximaal zorgtoeslag, namelijk €88,- per maand. Hoe hoger uw inkomen vanaf €20.000,- hoe minder zorgtoeslag u ontvangt.

Zorgtoeslag berekenen en aanvragen

U ontvangt niet automatisch zorgtoeslag; dit dient u namelijk aan te vragen. Er zijn twee manieren om uw zorgtoeslag aan te vragen. Dit kan via de Belastingdienst of via zorgtoeslag.nl.

Bij de Belastingdienst kan je kosteloos zorgtoeslag aanvragen. Hiervoor heb je wel je DigiD nodig. U komt via ‘mijn toeslagen’ in een overzicht en kan na invulling van uw gegevens de aanvraag voltooien.

Ook kunt u uw aanvraag via zorgtoeslag.nl laten verlopen. Er wordt voor u gratis online berekend hoeveel zorgtoeslag u maximaal in uw situatie kunt ontvangen. Middels een gemakkelijk stappenplan krijgt u snel inzicht in de hoogte van de zorgtoeslag.

Een bijkomend voordeel is dat u géén DigiD nodig hebt. Daarnaast worden er extra controles uitgevoerd om te garanderen dat uw aanvraag correct is verlopen voordat het wordt ingediend.

Kortom, u ontvangt hulp bij de aanvraag, bent verzekerd van het maximale zorgtoeslagbedrag in uw situatie en voorkomt mogelijke problemen.

Zorgtoeslag stopzetten

Ook als u uw zorgtoeslag stop wilt zetten, kunt u terecht bij de Belastingdienst. Als u denkt dat u geen recht meer heeft op zorgtoeslag vanwege uw verhoogde inkomen of andere omstandigheden dan is moet u dit tijdig aangeven.

Het namelijk van belang dat u niet onterecht zorgtoeslag ontvangt en de uitbetaling wordt gestopt. Ingeval er toch zorgtoeslag naar u wordt overgemaakt, terwijl u daar geen recht op hebt, dient u alles terug te betalen. Het is beter dat dit soort omstandigheden voorkomen worden.

In sommige gevallen moet u zelf de zorgverzekering stopzetten, en soms wordt dat voor u door de Belastingdienst gedaan. Voor meer informatie kunt u het best op de site van de Belastingdienst kijken.

Zorgtoeslag wijzigen

Het kan zijn dat u eerst geen recht had op zorgtoeslag, maar dat u uw baan hebt verloren, dat u minder ging verdienen, of een andere omstandigheid zich voor heeft gedaan, waaruit blijkt dat u nu wel zorgtoeslag dient te ontvangen.

Deze wijzigingen moet u aan de Belastingdienst doorgeven. U bent hier zelf verantwoordelijk voor. Moet u een wijziging aanbrengen dan kunt u dat hier doen.